เช่า-คืนรถต่างสาขา

ระบบคืนรถต่างสาขา

ใช้ระบบคืนรถต่างสาขาที่สะดวกเพื่อคืนรถเช่าที่โตโยต้าเรนท์อะคาร์สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาที่คุณเช่ารถ
ระบบนี้จะไม่เสียค่าบริการ หากคืนรถเช่าที่สาขาอื่นในจังหวัดเดียวกัน (ภายในพื้นที่เดียวกันสำหรับฮอกไกโด)
คุณ‌จะ‌ถูก‌คิด‌ค่าบริการ‌หากคืนรถเช่าที่สาขาที่‌ตั้งอยู่‌นอกจังหวัด (นอก‌พื้นที่สำหรับ‌ฮอกไกโด)

หมายเหตุ: